Home‎ > ‎

Konferenca

 FAKULTETI I SHKENCAVE  
MJEKESORE TEKNIKE
  

          Konferenca e I Shkencore e Shkolles Doktorale per

 Evropen JuglindoreMJEKESIA BASHKEKOHORE 

NE TREVAT SHQIPEFOLESEUNIVERSITETI I TIRANES

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE TEKNIKE

PROGRAMI09.00-09.45

Regjistrimi

09.45-10.00

Ceromonia e Hapjes,Dekani e Fakultetit te Shkencave Mjeksore teknike

Prof.Dr.Petrit BARA.

10.00-10.15

Fjala Pershendetese,Ministri i Shendetesise

Dr.Vangjel TAVO.

10.15-10.30

Fjala Pershendetese,Rektori i Universitetit te Tiranes 

Prof.Dr.Dhori KULE.

10.30-10.45

Krahasimi i obturimit te kanalit te dhembit nepermjet SAF te sistemeve dhe sistemeve rotative te gjilperave:

Dr.Astrit KUCI.

10.45-11.00

Prevelenca e sindromit metabolik ne adoleshentet e rajonit te Tetoves:

Dr.Atilla REXHEPI.

11.00-11.15

Kontrolli i hipertensionit te te semuret me diabet ne regjionin e Maqedonise:

Dr.Ylber JANI.

11.15-11.45

Shkolla Doktorale e Fakultetit te Shkencave Mjekesore Teknike,nje risi

Prof.Dr.Xheladin CEKA.

11.45-12.20

Referime te shkurta nga Doktorante te tjere:

Argetim FIDA,Arjan IDRIZAJ,Feim DEMIRI.

12.20-12.35

Pyetje dhe Diskutime.

12.35-12.50

Konkluzione,Vleresimi i abstrakteve te doktoranteve

12.50 

Mbyllja e Konferences

13.00

Dreka

Salla e Konferencave,Hotel Enkelana,Pogradec,Dt 10/11/2012.

                              
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:06 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:06 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:07 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:07 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:07 AM
ć
Website Webmaster,
Dec 27, 2012, 2:22 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:07 AM
ć
Website Webmaster,
Nov 14, 2012, 2:08 AM
Comments