Valbona Alliu

CURRICULUM VITAE

Emri:                  Valbona
Mbiemri:            Alliu
Vendlindja:        Tiranë
Pozicioni:          Pedagoge
Cel:                    0686070514
e-mail:                valbona.alliu@infermieria.info

EDUKIMI:
1996-2000         Shkollën e Lartë të Infermierisë
                          Dega “Infermier i Përgjithëshëm”,Tiranë.

2010-2011          Fakulteti i Infermierisë , Tiranë Diplomë M.N.D
                           ”Dega Infermieri &Subspecialitet në Sëmundjet e Brendshme”.


2001                 Provim Universitar në lëndën “Farmakologjia Mjekësore”
                         Fakulteti Mjekësisë Departamenti lëndëve Biomjekësore dhe
                         Eksperimentale,Tiranë.


2005-2009         Universiteti “A. Xhuvani”.Fakulteti Shkencave të Natyrës
                          Dega “Biologji-Kimi”,Elbasan.

TRAJNIME:

2005                  Pjesëmarrëse në trajnimin me temë “Parandalim Kanceri”.

2005-2006          “Albanian Mental Health Nursing Update Course”.Trajnuar nga pedagogë
                            të Universitetit “PLYMOUTH” dhe nga (W.H.O) O.B.SH .

2005-2006         “Albanian Mental Health Nursing Update Course”.Trajnuese e mbështetur
                           nga Universiteti “PLYMOOTH” dhe nga (W.H.O) O.B.SH .

2006                    Pjesëmarrëse në trajnimin me temë “Këshillues Rinor mbi çështjet e
                            Shëndetit Seksual dhe Riprodhues”.

2006                    Pjesëmarrëse në trajnimin me temë “Të komunikojmë thjesht me
                            adoleshendët”.

2010                     Pjesëmarrëse në trajnimin me temë “ Vlerësimi i Teknologjisë së
                             Shëndetit mbi Hartimin e Politikave të Shëndetit Vendimmarrjen e
                             Investimit në Shëndetësi”.

EKSPERIENCA E PUNËS

2000-2004             Infermiere
                              Spitali Universitar Obsetrik-Gjinekologjik Nr.1,
                              Reparti i pediatrisë ,Tiranë.

2004-Vazhdim       Ass/Pedagoge pranë “Fakultetit Infermieri”,Tiranë


BOTIME
Libër
2007 Libri Universitar për Fakultetin e Infermierisë, “BAZAT e INFERMIERISTIKËS”(bashkëautore).

Revistë:
2006 Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror 
Organ i Fakultetit të Infermierisë ,Tiranë.
Tema:ANTI-INFLAMATORËT JO STEROIDE
Efektet e pa dëshiruara dhe kujdesi infermieror gjatë
përdorimit të tyre, nr.2 (bashkëautore).

2008 Mjekësia dhe Infermieria Bashkëkohore
Tema:PARIMET FARMAKOTERAPEUTIKE TË MJEKIMIT
TË VEPRIMEVE TË PADËSHIRUARA TË BARNAVE,
nr.3(bashkëautore).

2010 Miqësia
Revistë kulturore periodike e Shoqatës Kombëtare të Miqësisë &
Bashkëpunimit Shqipëri-Itali ,nr.2 (bashkëautore)
Tema:REHABILITIMI DHE RIAFTËSIMI KARDIAK.

2010 Mjekësia Bashkëkohore Kujdesi Infermieror
Organ i Fakultetit të Infermierisë ,Tiranë.
Tema:Mënyra e lindjes(lindje në rrugë natyrale/lindje me ndërhyrje
kirurgjikale)dhe ndikimi i tyre mbi sëmundshmërinë respiratore tek fëmijët
afër dhe në term,nr.6(bashkëautore).

2010 Anëtare e Kolegjiumi i Redaksisë

Publikimet
2010 Abstrakt: Edukimi i vazhdueshëm në infermieristikën në Neurologji dhe
Kardiologji.

KOFERENCA
2005 Konferenca e 13-të MEDIKO-KIRURGJIKALE
2010 Konferenca IV “Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror
si pjesë e Edukimit të Vazhduar”.

2010 Konferenca II “Cilësia në kujdesiet infermierore,sfidë e madhe për
profesionistët e kujdesit shëndetësor”.

2010 Konferenca “Aplikimet e biologjisë molekulare në diagnozën e sëmundjeve
gjenetike dhe infektive”.

2010 Work-shop Internacional “Klinika e Trajtimit të Vartësisë Alkoologjike”

2011 “Highlights on Cancer Prevention,Screening,diagnosis and Treatment”

2011 Koferenca e IV e Mjekësisë Emergjente

Njohuri të tjera
Njohuri në Qëndrën e Formimit Profesional të Kompjuterit.

Gjuhë e huaj

Italisht (diplomë e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja).
Anglisht(diplomë e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja).