Rudina Pirushi

CURRICULUM VITAE

Emri:                    RUDINA
Mbiemri:              PIRUSHI (DUZHA)
Statusi:                Pedagoge
E-mail:                  rudipirushi@yahoo.com
Vendbanimi:         Tiranë
Vendlindja:           Durrës
Shtetësia:            Shqipëtare
Adresa:                Rruga: “ Sami Frashëri”, Vila 3, Pranë Shkollës “Petro  Nini Luarasi”
Tel:                       250-129
Celular:                0692174306
Email:                    rudina.pirushi@infermieria.info 

Studimet universitare

1996 - 2000           Diplomuar në Fakultetin e Infermierisë
                                   Universiteti i Tiranës, Mesatarja 9.9 .


1997-2003                  Diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dega  
                                   Biokimi, Universiteti i Tiranës,  Mesatarja 8 .
                                   

2006-2008             Kam përfunduar MND me temën “Aditivët ushqimorë, si pjesë e
                             ushqimeve  funksionale që përdoren sot në të ushqyerin e kafshëvedhe 
                             të njerëzve“, Mesatarja 9, Vlersimi Shumë Mirë.              

                      
2004                             Kurse kompjuteri në programet: 
                                     MS-DOS, WINDOWS,  
                                     DATEBASE, EXEL, WINWORD.


Eksperiencë profesionale


2000-2004           Instrumentare në klinikën e III-të, të Spitalit nr.2,
                                    në Qëndrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë.

2004 e në vazhdim    Pedagoge e brëndshme pranë Fakultetit të
                                   Infermierisë, Tiranë,  në lëndët Bazat e Infermieristikës, 
                                   Infermieristikë ORL & Infermieristikë Geriartrie.

2010- 2011                Pedagoge e jashtme në Universitetin Ndërkombëtar të  
                                  Tiranës në lëndën Bazat e Infermieristikës.

2011-2012                 Pedagoge e jashtme në Universitetin ALDENT në lëndën 
                                  Infermieristikë Geriartrie.

Korrik 2011               Shefe Departamentit  Infermieristikës së Përgjithëshme 
                                  Infermieristikë Pediatrie dhe Infermieristikë Sëmundje 
                                  Brëndëshme.                     

Gjuhët e Huaja

2007                             Kam mbrojtur gjuhën Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të         
                                     Huaja, Tiranë. 

 2008                           Kam mbrojtur gjuhën Angleze në Fakultetin e Gjuhëve të         
                                    Huaja, Tiranë.  

Botimet Dhe Publikimet  

Autore Cikël Leksionesh Infermieristikë O.R.L për studentët e Ciklit Bachelor.

Autore Cikël Leksionesh Infermieristikë Geriartrie për studentët e ciklit Master
Shkencor.

Bashkeautore ne Librin “Bazat e Infermieristikës”, Shtëpia botuese Albpaper,                                               Numri i faq. 320, për studentët e Ciklit Bachelor, Janar 2007.


Dhjetor 2005    Revista infermierore nr=1 Mjekësia Bashkohore dhe 
                     kujdesi Infermieror, bashkëautore në artikulli “Lirimi i         
                            dhimbjes me metoda manipulative” Fakulteti i Infermierisë,    
                            Tiranë.


Shkurt 2008   Pjesmarrëse në shoqatën shkencore “Alb-Shkenca”


2008                 Revista infermierore nr=3, Mjekësia dhe Infermieria
                         bashkohore, autore e parë në artikulli “Ushqimet Funksionale”               
                         Fakulteti i Infermierisë, Tiranë.
                          

2008                  Revista infermierore nr=3, Mjeksia dhe Infermieria
                          bashkohore, bashkeautore në artikulli “Përgatitja Psikologjike         
                         dhe Emocionale Preoperative tek të Rriturit” Fakulteti i              
                         Infermierisë, Tiranë.


2010                Revista infermierore nr=4, Mjekësia dhe Infermieria
                        bashkohore, bashkëautore në artikullin “Disfunksioni i motorikës
                        së madhe, vlersimi dhe menaxhimi ” Fakulteti i Infermierisë, 
                        Tiranë.

 
2011              Revista infermierore nr=7,  Mjekësia Bshkohore Kujdesi  
                      Infermieror, autore  e parë në artikullin “TELEMEDICINA”, 
                      Fakulteti i Infermierisë, Tiranë.   


Tetor 2011   Pjesmarrëse për realizimin e projektit të sistemit E-Learning në             
                      Departamentin Infermieristikës së Përgjithëshme, Infermieristikë 
                       Pediatrie dhe Infermieristikë Sëmundje Brëndëshme.

2011             Artikull me teme “THE UTILIZATION OF PROBIOTICS AS A 
                     WAY TO IMPROVE HUMAN AND ANIMAL GUT HEALTH. 
                     Botuar ne Editor in Chief of Macedonian Journal of Animal 
                     Science, blvd. Ilinden, 92A 1000, Skopje MACEDONIA.
                                      
Konferenca

2006            Pjesmarrëse në koferncen e I-rë të Teknikëve të Lartë 
          Mjekësor.


Mars 2008   Abstrakt me temë “The Development of Telemedicine in 
                           Albania”, Euro-Mediterranean Medical Informatics and 
                           Telemedicine, 4th International Conference, Tripoli( Libya).


Shtator 2008   Abstrakt me temë “USING PROBIOTICS TO IMPROVE       
                           ANIMAL AND HUMAN GUT HEALTH”. Temë e referuar në 
                           Fakultetin e Shkencave të Natyrës, in INTERNATIONAL
                           CONFERENCE on BIOLOGICAL 
                           ENVIRONMETAL  SCIENCES,  Shtator 2008. 


Dhjetor 2008   Pjesmarrëse në seminarin Ndërkombëtar mbi Hepatitet Virale.
                          Dipartimento di Clinica Medica Immunologia e Malatia Infetive,   
                          Universita di Bari


2009               Abstrakt me temë “The Utilizatization of Probiotics as a Way to 
                        Improve Human  and Animal gut Health” temë e referuar në 
                        UNIVERSITY “Ss CYRIL AND METHODIUS” INSTITUT OF 
                        ANIMAL SCIENCE-SKOPJE, Shtator 2009.

  
2010               Pjesmarrëse në konferncën Europiane Për Fizioterapinë
                       zhvilluar në Fakutetin e Infermierisë Tiranë në bashëpunim
                       me Fakutetet e Infermierisë së Belgjikës, Gjermanisë, Italisë,   
                       Kosovës, Malit të Zi, Tiranë, Janar 2010.


2010              Pjesmarrëse në koferncen e IV  “ Mjekësia Bashkohore dhe   
                      Kujdesi Infermieror si pjesë e Edukimit të Vazhduar”, 30 
                      Qeshor 2010.


2010              Pjesmarrëse në konferncën “Aplikimet e Biologjisë Molekulare
                      në Diagnozen e Semundjeve Gjenetike dhe Infektive”, zhvilluar
                      në Fakultetin e Infermierisë, Tiranë.
                        

2010             Pjesmarrëse në konferncen “ Master Menaxhimit Infermieror”
                     Tetor  2010.  Organizuar nga një bashkepunim i                                
                     Fakultetit të Infermierisë Tiranë dhe Universiteti i Padovës në Itali.


Tetor 2010   Abstrakt me temë “Vlersimi dhe Menaxhimi i Rrisqeve të 
                      Infeksioneve në Sallat e Operacionit” temë e referuar në Kercove, 
                      (Maqedoni) në simpoziumin e ASSOCIATION OF ALBANIAN 
                      MEDICAL DOCTORS IN MACEDONIAN.