Ledi Necaj

CURRICULUM VITAE
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

EMRI:             Ledi
MBIEMRI:                Neçaj
KOMBËSIA:              Shqiptare 
DATËLINDJA:            17.10. 1974
VENDLINDJA:            Shkodër
GJENDJA CIVILE:        Martuar
FËMIJË:       Dy
VENDNDODHJA:       Rr. "Ali Baushi", Pall.1, Shk 3. Ap.28 Tiranë, Shqipëri.
TELEFON (cel):          0692168086
E-mail:                    ledi.necaj@infermieria.info


VENDI I PUNËS:     Departameni i Infermieristikes, Fakulteti i Infermierisë 
                             (pranë QSUT), Universiteti i Tiranës.                
                                                                                            
EDUKIMI


1995 - 1999    
Shkolla e Larte e Infermierise Tiranë (me shkëputje nga  puna), “Dega Infermier i Pergjithshem”.

2005 - 2008    
Universiteti “Aleksander Xhuvani’’,  Elbasan (pa shkeputje nga puna). Fakulteti i Shkencave Sociale,  “Dega Punë Sociale”.

2008 - 2010   
Master i Nivelit II ne Administrim Publik, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes ne bashkepunim me Universitetin e Nebraskes.
            
2010 - 2011
Master i Nivelit II ne Infermieri, Fakulteti i Infermierise, Universiteti i Tiranes.

GJUHË TË HUAJA 

1998                           
DIPLOMA:  WORLD LANGUAGE INSTITUTE WORLD-WIDE  FOR A HIGH ENGLISH PERFORMANCE. 
& A COOL RECEPTION OF READING SKILLS.

2006-2007
Kam ndjekur  pranë QENDRËS “ABRAHAM LINCOLN” 4 nivele te gjihes Angleze me nga 3 muaj dhe jam certifikuar per secilin nivel.

2007
Anglisht, (mbrojtur me dëshminë përkatëse me note 8) pranë  Fakultetit të Gjuhëve te Huaja Tiranë
              
2010
Italisht  (mbrojtur me dëshminë përkatëse me note 9) pranë  Fakultetit të Gjuhëve  te Huaja Tiranë.    
    
NJOHURI KOMPJUTERIKE

Njohuri teorike dhe praktike shume te mira ne programet e mëposhtme:
Sisteme operuese kompjuterike:
  • DOS dhe Windows.
Shkrim dhe përpunim teksti:  
  • Word, Word Perfect.
Spreadsheet analyses:                 
  • Excel, Lotus, SPSS.
Grumbullim, përpunim te dhënash:
  • Access, Epi info.
Prezantime:                                 
  • Power Point
 
II. BOTIME

2005 
TEKSTI INFERMIERISTIKA NË SPECIALITETE. DEPARTAMENTI I INFERMIERISTIKËS, FAKULTETI I INFERMIERISË, TIRANË.
PROGRES, FQ 476. (Bashkëautor).
   
2008 
PËRKTHYER DHE PËRSHTATUR CIKËL LEKSIONESH NË LËNDËN    INFERMIERISTIKË E OKULISTIKËS. (Për studentët e vitit III, Dega Infermier  i përgjithshëm, FAKULTETI I INFERMIERISË, TIRANË).

2009 
PËRKTHYER DHE PËRSHTATUR CIKËL LEKSIONESH NË LËNDËN INFERMIERISTIKË E DERMATOLOGJISË. (Për studentët e vitit II, Dega Infermier  i përgjithshëm, FAKULTETI I INFERMIERISË, TIRANË).

Viti 2006
Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr.1 
“Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror. Tema: Zhvillimi i Fëmijës. (Bashkëautor).

Viti 2006
Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr.2 
 “Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror. Tema: Analizatorët Hematologjik me 18 dhe 22 parametra. (Bashkëautor).

Viti 2006
Konferenca e parë Kombëtare e Teknikëve të Lartë Mjekësor me Temë: MJEKËSIA BASHKËKOHORE DHE KUJDESI INFERMIEROR. Kam punuar dhe referuar temën: 
ROLI INFERMIEROR NË KOLITIN ULÇEROZ. STUDIME NË VITET 2004-2006. TE DHËNA EPIDIOMIOLOGJIKE.

Viti 2006
Konferenca e parë Kombëtare e Teknikëve të Lartë Mjekësor me Temë: MJEKËSIA BASHKËKOHORE DHE KUJDESI INFERMIEROR. Tema: NDËRHYRJET NË SISTEMIN IMUN (Bashkëautor).

Viti 2006
Konferenca e parë Kombëtare e Teknikëve të Lartë Mjekësor me Temë:      MJEKËSIA BASHKËKOHORE DHE KUJDESI INFERMIEROR. Tema: KOLECISTITI AKUT DHE LABORATORI. (Bashkëautor).

Viti 2006
Konferenca e parë Kombëtare e Teknikëve të Lartë Mjekësor me Temë: MJEKËSIA BASHKËKOHORE DHE KUJDESI INFERMIEROR. Tema: NDJEKJA MJEKËSORE DHE VLERËSIMI I ECURISË SË TRAJTIMIT TË TË SËMUREVE ME INSUFICENCË KARDIAKE KRONIKE, KUJDESI INFERMIEROR. (Bashkëautor).

Viti 2007
Botime në Revistën; “SHTËPIA E INFERMIERËVE HARRISON”. Tema: Shoku Hypovolemik.

Viti 2007
Kam redaktuar revistën  KIMIOTERAPIA botuar nga “SHTËPIA E INFERMIERËVE HARRISON”.  

Viti 2008 
Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr. 3
 “Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror.               
Tema: Pneumonia Nozokomiale (Bashkëautor).

Viti 2009       
 Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr. 6
“Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror.               
Tema: Shoku Kardiogjen dhe kujesi infermieror (Bashkëautor).

Viti 2010 
Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr. 7
“Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror.               
Tema: Artroza e kokës së Femurit dhe rifillimi i aktivitetit fizik pas               
Protezimit (Bashkëautor).

Viti 2011        
Botime në Revistën e Fakultetit të Infermierisë Nr. 8
“Mjekësia Bashkëkohore dhe Kujdesi Infermieror.               
Tema: Menaxhimi i pacientëve me Sëmundjen  e Alzheimerit (Bashkëautor).

                                                                                                                   EKSPERIENCË PROFESIONALE 

2004-vazhdim                             Lektor ne Infermieristiken e Semundjeve te Brendshme 1, 
                                               Lektor ne Infermieristiken e Dermatologjise, 
                                               Lektor ne Infermieristiken e Okulistikes, ne Fakultetin e 
                                               Infermierise, Universiteti i Tiranes.

2008- vazdhim                            Anetar i Keshillit te Fakultetit te Infermierise,
                                               Universiteti i Tiranes.
                                                               
2008 - vazhdim                           Lektor (pedagog i jashtem) pranë “UNIVESITETIT JO   
                                               PUBLIK KRISTAL” në degën Infermier i Përgjithshëm,  
                                              (kontrate).                       
                                               Lenda: Infermieristike e Semundjeve te 
                                               Brendshme,  Infermieristike e Urgjences 
                                               Semundjeve te Brendshme dhe Infermieristike e 
                                               Dermatologjise.

2005  Kam marrë pjesë në Formimin profesional të infermierëve pranë Universitetit jopublik ‘‘Mbretëresha Geraldinë” Burrel.
   
2005 Kam marrë pjesë në Formimin profesional të ndihmës  infermierëve pranë shkollës private jopublike ‘‘Medicom Tiranë”.

2001- 2004 Infermier në Spitalin Nr.5, Reanimacioni i Neurologjise’’ pranë QSUT, “Nënë Tereza”, Tiranë.

1998 - 1999 Aktivizuar në pozicionin e asistent infermier në projektet e Emergjencës Kosovare nga Qendra e Rehabilitimit të Viktimave të Torturës, Tiranë.
                                                                         
Anëtar i një projekti * Çeshtje të Psikopatologjisë së fëmijërisë dhe adoleshencës* Drejtuar nga QSHRT.
Periudha 1 vjeçare, viti 2004, në Tiranë.

Në vitin 1998-1999, aktivizuar në pozicionin e Asistent/ infermier në Projektet e Emergjencës Kosovare nga Qendra e Rehabilitimit të Viktimave të Torturës, Tiranë. 

Viti 2002 -  Konferenca  Kombëtare e infermierëve dhe mamive  drejtuar nga Ministria e Shëndetësisë, Kujdesi infermieror në pacientët me Epilepsi.