Elida Peka

CURRICULUM VITAE

Emër:           Elida
Mbiemër:      PEKA (ZOGA)
Datëlindja:    22/09/1975
Telefon/Cel:  0662020176;  0674050836
e-mail           elida.peka@infermieria.info

Tituj/grada: LEKTOR ( MA);
Qendra e punës ku punon:  Fakulteti i Infermierise, Tiranë


STUDIME UNIVERSITARE

Fakulteti: INFERMIERISE
Vitet e studimit: 1994-1998

Fakulteti:  SHKENCAVE SOCIALE, Tiranë: “SHKENCA POLITIKE”
Vitet e studimit: 2006-2009

TRAJNIME PEDAGOGJIKE


Specializimi/vitet:”The Fwrst graduade in Pedagogy,LE BON SECOURS, Geneva

Autore e nje Projekti Profesional: “ Metodat e Mesimdhenies per Infermieristiken e Semundjeve Neurologjike”. (Financuar nga LE BON SECOURS, Geneva).

Specializimi/vitet:  MASTER NIVELI DYTE  2010 - 2011

                                                         
POZICIONE ADMINISTRATIVE2005-2008 SHEFE E Departamenti i Infermieristikes          
2005- 2008 “Anëtare e KESHILLIT SHKENCOR te Fakultetit”
2005-vazhd“Anëtare e BORDIT DREJTUES”, Revista e Fakultetit “ MBKI” 

2008-2011 SHEFE E Departamenti i Infermieristikes          
2008- vazhd “Anëtare e KESHILLIT SHKENCOR te Fakultetit”
2008-vazhd“Anëtare e BORDIT DREJTUES”, Revista e Fakultetit “ MBKI”
2011..       “ Koordinatore e Departamentit te Infermieristikes”.     


AKTIVITETI PEDAGOGJIK-SHKENCOR / BOTIMET


2005. TEKSTI “ INFERMIERISTIKA NE SPECIALITETE” DEPARTAMENTI I INFERMIERISTIKES, PER STUDENTET E FAKULTETIT TE INFERMIERISE, NIVELI BACHELOR, VITI TRETE “ INFERMIERI”, “MAMI”.


2006. PERKTHYER DHE PERSHTATUR, “ CIKEL LEKSIONESH, NEUROLOGJI” PER STUDENTET E FAKULTETIT TE INFERMIERISE, NIVELI BACHELOR, VITI DYTE “ INFERMIERI”.

2005. “ HISTORIKU DHE ORGANIZIMI I FAKULTETIT TE INFERMIERISE,   TIRANE”.            (Bashkeautore, MBKI, Nr 1)

2005. “ FIBRALACIONI ATRIAL I SAPODIAGNOSTIKUAR”. (Bashkeautore,MBKI,Nr1).

2005. “ EFEKTET KRAHASUESE TE TERAPISE ME ANTIGREGANTE,
ANTIKOAGULANTE DHE TE KOMBINIMIT TE TYRE NE PACIENTET ME
FIBRILACION VALVULAR DHE JO VALVULARE”. (Bashkeautore,MBKI,Nr1).

2005 (Mars). PJESEMARRESE NE SEMINARIN E ORGANIZUAR NGA AGJENSIA
PUBLIKE E AKREDITIMIT  TE ARSIMIT TE LARTE, ME TEME: “ SIGURIMI I
CILESISE NE ARSIMIN E LARTE”.

2006. “KOMPETENCAT E STUDENTIT SIPAS KARTES SE BOLONJES”
(Bashkeautore, MBKI, Nr 2)

2006. “ NDJEKJA MJEKSORE DHE VLERESIMI I ECURISE SE TRAJTIMIT TE TE SEMUREVE ME INSUFICIENCE KARDIAKE KRONIKE, KUJDESI INFERMIEROR” 
(Bashkeautore, Konferenca e pare e Teknikeve te Larte Mjekesor. F.I, Tirane).

2006. “ROLI INFERMIEROR NE MENAXHIMIN E PACIENTEVE ME DHIMBJE”,
(Bashkeautore, Konferenca e pare e Teknikeve te Larte Mjekesor. F.I, Tirane).

2006. “ KOLITI ULCEROZE NE VITET  2004-2006”
(Bashkeautore, Konferenca e pare e Teknikeve te Larte Mjekesor. F.I, Tirane).

2006. “KOLECISTITI AKUT DHE LABORATORI”
(Bashkeautore, Konferenca e pare e Teknikeve te Larte Mjekesor. F.I, Tirane).

2006.“ KONFERENCA E PARE E KUJDESJEVE TE SEMUNDJEVE TE BRENDSHME”

2007-2008. Kurikulat e nivelit te pare: Bachelor 2008-2011, (Infermieri, Mami);  Kurikulat e nivelit te Duytë: MASTER NIVELI I PARE, MNP (Infermieri, Mami);  MASTER NIVELI I DYTË, MND;  DND (Infermieri e pergjithshme).

Guida Kurikulare: Infermieri e Pergjithshme, Mami.
Dhjetor 2008.
Pjemarrëse në Seminarin e organizuar  nga AGJENSIA PUBLIKE E AKREDITIMIT  TE ARSIMIT TE LARTE, me teme: ‘’SIGURIMI I CILESISE NE ARSIMIN E LARTE’’.

NENTOR, 2009. SIMPOZIUM DITOR “ MUNDESIT DHE SFIDAT E PUNES NE RRJETE TEK PROFESIONET SHENDETESORE”. ( Organizuar: Fakulteti Infermierise; Instituti i Europes Juglindore; DADD- Sherbimi i Shkembimeve Akademike-Gjeneve; MARTIN-LUTHER. UNIVERSITAT HALE-WITENBERG).

Janar, 2010. “ KONFERENCA EUROPIANE E FIZIOTERAPISE”.
( Organizuar: Fakulteti Infermierise, Universiteti i Tiranes).

2010.“ MJEKESIA BASHKEKOHORE DHE KUJDESI INFERMIEROR SI PJESE E EDUKIMIT TE VAZHDUAR”
(F.I, KonferencEuropiane ne bashkepunim me Fakultetet e Infermierise se Gjermanise, Belgjikes, Italise, Maqedonise, Kosoves dhe Mali i ZI, Konferenca IV-Akredituar).

2010. “ TE LEHTESOJME JETEN E FEMIJEVE AUTIKDHE FAMILJAREVE TE TYRE”.  (Bashkautore, F.I, KonferencEuropiane ne bashkepunim me Fakultetet e Infermierise se Gjermanise, Belgjikes, Italise, Maqedonise, Kosoves dhe Mali i ZI, Konferenca IV-Akredituar).

2010. “ KUJDESI INFERMIEROR NE PARANDALIMIN E KOMPLIKACIONEVE NE SEMUNDJET E DIABETIT MELITUS” .  (Bashkautore, F.I, KonferencEuropiane ne bashkepunim me Fakultetet e Infermierise se Gjermanise, Belgjikes, Italise, Maqedonise, Kosoves dhe Mali i ZI, Konferenca IV-Akredituar).

2010-2011. PERKTHYER DHE PERSHTATUR, “ CIKEL LEKSIONESH, NEUROLOGJI” PER STUDENTET E FAKULTETIT TE INFERMIERISE, NIVELI MASTER SHKENCOR, VITI DYTE “ INFERMIERI.


PUBLIKIME / ABSTRAKTE

“NDJEKJA MJEKSORE DHE VLERESIMI I ECURISE SE TRAJTIMIT TE TE SEMUREVE ME INSUFICIENCE KARDIAKE KRONIKE, KUJDESI INFERMIEROR” 
(Bashkeautore, Konferenca e pare Nderkombetare e Teknikeve te Larte Mjekesor. Fakulteti i Infermierise,  2006,Tirane).


“ROLI INFERMIEROR NE MENAXHIMIN E PACIENTEVE ME DHIMBJE”,
(Bashkeautore, Konferenca e pare Nderkombetare e Teknikeve te Larte Mjekesor. Fakulteti i Infermierise,  2006,Tirane).
 

“ KOLITI ULCEROZE NE VITET  2004-2006”
(Bashkeautore, Konferenca e pare Nderkombetare e Teknikeve te Larte Mjekesor. Fakulteti i Infermierise,  2006,Tirane).

 “KOLECISTITI AKUT DHE LABORATORI”
(Bashkeautore, Konferenca e pare Nderkombetare e Teknikeve te Larte Mjekesor. F Fakulteti i Infermierise, 2006,Tirane).

TRAJNIME / CERTIFIKATA / DESHMI


2000, Tirane. “CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER INFERMIERE
                        SPECIALIZZATE”.

2000, Tirane. CERTIFIKATE “ Konferenca e pare e Infermiereve te Neuroshkences te
                       Shqiperise”.

2000, Tirane. CERTIFIKATE. “ Albanian Nursing Conference II”.

2001, Tirane. CERTIFIKATE. “ Trajnimi per Sherbimet e Urgjences Mjekesore”.

2001, Tirane. CERTIFIKATE KOMPJUTERI.: “Qendra Jupiter”.

2006, Tirane. CERTIFIKATE. “ Konferenca e Pare e Kujdesjeve Infermierore per
                       Semundjet e Brendshme”.

2006, Tirane. CERTIFIKATE. “ Konferenca e pare Nderkombetare e Teknikeve te
                      Larte Mjekesore”.  Fakulteti i Infermierise.
GJUHE E HUAJ

1998, Tirane. CERTIFIKATE OF GRADUATION from: “ WORLD ENGLISH
                       INSTITUTE”:  DIPLOMA

2009, Tirane. DESHMI  E GJUHES ANGLEZE, Fakulteti i Gjuheve te Huaja,
                        Tirane.